مثابه للناس و امنا

. در مکه و مدینه به فکر توشه گرفتن باشیم، افزودن بر سرمایه‌ی ایمان خود، معنویت خود، تذکر خود و خشوع خود در مقابل پروردگار باشیم

2022-12-09
    يوسف جيم و سيرين شيرنجي
  1. Jul 03, 2015 · آثار امنيت در قرآن و روایات
  2. الجامع لأحكام القرآن – سورة البقرة